Garanti Şartları

GARANTİ ŞARTLARI
1) Sitemizden almış olduğunuz ürünlerin garanti süresi, faturanın kesildiği tarihinden  başlar ve 1 yıldır.
2) Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 
3) Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun 11.maddesinde yer alan;
           a) Ücretsiz onarımı yaptırmak.
           b) Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürünle değiştirilmesi hakkına sahiptir.
4) Tüketicinin bu haklarından, ücretsiz onarım istemesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmakla yükümlüdür.
5) Alınan ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın www.lambax.com yetkililerine bildirim tarihinden başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, mesaj ya da e-posta yoluyla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. 
*Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
6) Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara uyulmamasından doğan arızalar, garanti kapsamı dışındadır. 
7) Ürünün etiketi üzerinde belirtilen çalışma geriliminden yüksek bir gerilim almadığından emin olunuz. Uyuşmazlık durumunda meydana gelebilcek arızalardan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamında değerlendirilemez.
8) Ürünün barkodu, modeli ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunamaması veya yıpranmış olması durumunda, ürününüz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
9) Ürün, kullanım amaçları haricinde kullanılmamalıdır. Kullanıldığı takdirde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
10) Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır.Ürünlerin üzerinde tadilat, tamir, boyama vs. yapmayınız veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız.  Bu işlem sonucu  maddi hasar  oluşabileceği gibi, ürün garantisi de geçersiz sayılacaktır.

11) Elektrik arızaları veya kullanıcının kullanım hatalarından doğan arızalar,elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması , ürüne ait olmayan aksesuar takılması yada kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması  ve cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik gibi nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanılma sebebiyle oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar da garanti kapsamı dışındadır.